DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 20.10.2020

DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi

č. 20/41/010/168 a č. 20/41/012/48 zo dňa 2.10.2020 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice)

dohoda-upsvr-20102020_cb
Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie