DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 26.10.2021

DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 21/41/012/21 a č. 21/41/010/35 o pomoci v hmotnej núdzi zo dňa 26.10.2021(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice)

Dohody-okt-2021-ok

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie