Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce (28.03.2023)

Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

uzavretá podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisovzo dňa 28.03.2023

dobrovolny-hasicsky-zbor-28032023_compressed

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie