Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

uzavretá podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Dohoda-zriadenie-DHZ

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie