Koronavírus Covid-19 Informácie

Aktualizované:11.09.2020

😷 Koronavírus Covid-19 Informácie

🆕📜Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od dňa 1.9.2020

Opatrenia_uvzsr_ucinne_od_01_09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od dňa 6.5.2020

Opatrenia-ÚVZ-SR--2.fáza-otvorenia-prevádzkok-od-6.5.20

📜Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov novelizovaný 9.4.2020 v súvislosti s koronakrízou

Zmena sa týka § 32 Priestupky – ods. 2 a pribudol ods. 3. (označené farebne)

zakon-c.42_1994-novelizovany-9.4.2020

📱😷 Mobilná aplikácia Zostaň Zdravý

Aplikácia vytvára neviditeľnú ochrannú sieť anonymných pseudonymov, ktoré po pozitívnom výsledku testu varujú relevantných používateľov.
Aplikácia je zdarma a je vytvorená z vlastnej iniciatívy lekárov.

Viac informácií a stiahnutie aplikácie na tejto stránke

Opatrenie Úradu verejnáho zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia (20.04.2020)

Opatrenie-UVZSR-20042020

4 fázy otvárania ekonomiky:

Opatrenie prednostky OÚ Košice-okolie pri riešení pandémie COVID-19;
POSTUP obcí s MRK pri zriaďovaní KZ ; Postup starostu – doplnenie usmernenia

Usmernenie hlavného hygienika SR ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

usmernenie-hh-sr-k-bohosluzbam

Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020

uznesenie-vlady-sr-207_2020-o-rozsireni-ns


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky (30.03.2020)

usmernenie-hh-sr-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19_z-30.3.

np-obete_seniori-covid

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (od 30.03.20202)

opatrenie-uvz-sr-o-uzatvoreni--otvoreni-maloobch.-prevadzok-od-30.3.2020

 Uznesenie vlády SR č. 169/2020 zo dňa 27.3.2020

uznesenie-vlady-c-169-z-27-03-2020

Prijaté opatrenia

opatrenia-24032020

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravodníctva Slovenskej republiky

zmena-a-doplnenie-opatrenia-hh-sr-16_03
verejne-vyhlasky02

 

verejne-vyhlasky01

Aktuálne inormácie: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ⇒

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19
na webstránke Ministerstva zdravotníctva SR >> Kliknite TU

 

Dôležité kontakty:

Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682 E-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841 E-mail: koronavirus@ruvzke.sk

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-odporúčaní-keď-ste-doma-COVID-19
Osoby-s-vyšším-rizikom-ochorenia-COVID-19
Čo-robiť-ak-ste-chorý_COVID-19
Pomoc-sebe-a-druhým-COVID-19