Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice okolie

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice okolie

zo dňa 19.04.2017

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Nariadenie-RVPS-19042017

Dokument na stiahnutie (PDF)

Zdieľanie