OBNOVTE SI DOM vďaka plánu obnovy

OBNOVTE SI DOM vďaka plánu obnovy

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky. Cieľom je podporiť obnovu desiatok tisíc starších domov na Slovensku do roku 2026.

Info:

obnovte-si-dom-vdaka-planu-obnovy

Stiahnuť PDF súbor

CHCETE VEDIEŤ VIAC?
Navštívte portál WWW.OBNOVDOM.SK
Volajte zelenú linku 0800 144 440
Poraďte sa v najbližšej regionálnej kancelári

Zdieľanie