Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi (marec 2023)

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

POZARNA Prevencia -1

Stiahnuť PDF súbor

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov

POZARNA Prevencia -2

Stiahnuť PDF súbor

 

Zdieľanie