Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2022

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2022_compr.

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie