Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Oznámenie ostrategickom dokumente podľa zákona NR SRč. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

plan-udrzatelneho-rozvoja-mobility-ksk-072019

Súbor PDF

 

 

Zdieľanie