Upozornenie + Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Upozornenie + Výzva

na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov + poverenie

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

vsd-vyrub

Stiahnuť súbor PDF

 

Zdieľanie