Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Cestice

VZN-1-2021-Cestice

Stiahnuť PDF súbor