Všeobecne záväzné nariadenie obce Cestice (návrh)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cestice

o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Cestice
(návrh)

vzn-Cestice-pespevky MS-navrh

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie