Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice č. 6,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Cestice
Zmeny a doplnky 2/2017

VZN-10062020_compressed

Súbor PDF

Zdieľanie