VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (VZN) č. 2/2022 (8.12.2022)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (VZN) č. 2/2022 (8.12.2022)

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cestice.
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023

vzn-2-2022

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie