Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontolóra obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontolóra obce Cestice

s predpokladaným nástupom do funkcie od 1.4.2021

Cestice, 16.2.2021

vberove-konanie-16022021cb

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie