Záverečný účet Obce Cestice za rok 2021

Záverečný účet Obce Cestice za rok 2021

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.

Záverečný účet Obce Cestice za rok 2021 – opravený

zaverecny-ucet-obce-cestice-2021-opraveny

Stiahnuť PDF súbor

Pôvodný

Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2021-D

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie