Zmluva o plnom servise a údržbe (Xerox)

Zmluva o plnom servise a údržbe (Xerox)

číslo: 02/2023

Predmet Zmluvy

Xerox sa zaväzuje poskytovať Zákazníkovi služby servisu a údržby popísané v tejto Zmluve po dobu tu stanovenú vzťahujúce sa k Zariadeniu. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť, ako aj zaplatiť všetky poplatky stanovené v bode III. tejto Zmluvy. Zariadením sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:

Typ: XEROX
Model: WC 7220

zmluva-o-plnom-servise-a-udrzbe-xerox-maj-2023-ok

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie