Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb + dodatok

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Z. z o štatutámom audite zo dňa 20.07.2022.

zmluva-auditorske-sluzby+dod_compressed

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie