Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia (VSD)

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia (VSD)

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 1392NSD12022

zmluva-vsd

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie