INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (škola)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (škola)

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

informacna-povinnost--skola-PDF

Súbor PDF

Vyhlásenie

03 informacna-povinnost-vyhlasenie-skola

Súbor PDF

Príloha k vyhláseniu

04 priloha-k-vyhlaseniu-skola

Súbor PDF