INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (škola)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (škola)

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

informacna-povinnost--skola-PDF

Súbor PDF