Zahájenie prevádzky novovybudovaného verejného vodovodu – dokumenty

Zahájenie prevádzky novovybudovaného verejného vodovodu

Kolaudačné rozhodnutie stavby verejného vodovodu (Okresný úrad Košice-okolie OU-KS-OSZP 2016/010101 s právoplatnosťou od 28.12.2016) – Cestice

Dokument na stiahnutie (PDF)

 

Zahájenie prevádzky novovybudovaného verejného vodovodu

Kolaudačné rozhodnutie stavby verejného vodovodu (Okresný úrad Košice-okolie OU-KS-OSZP 2016/002973 s právoplatnosťou od 27.06.2016) – Cestice, časť Dobogov

Dokument na stiahnutie (PDF)

 

Výzva – Zahájenie prevádzky vodovodu

Zahájenie prevádzky novovybudovaného verejného vodovodu
Zaevidovanie pripoienia na verejný vodovod, montáž vodomerov – výzva na doručenie dokladov zo dňa 26.1.2017

Dokument na stiahnutie (PDF)

 

 

Dokumenty Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS):

Technické podmienky pripojenia

Vodovodné a kanalizačné prípojky (cenník)

Vodomerné a kanalizačné plastové šachty  (cenník)

Prípojka za 1 EUR

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) NA TEJTO ADRESE

Zdieľanie