Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Formuláre a tlačivá na stiahnutie

📝 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (PDF)

📝 Odhlasovací lístok z trvalého pobytu (PDF)

📝 Súhlas s prihlásením občana na pobyt (PDF)

📝 Návrh na zrušenie trvalého pobytu (PDF)

📝 Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (PDF)

📝 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa (PDF)

📝 Žiadosť o stavebné povolenie (PDF)

📝 Ohlásenie drobnej stavby (PDF)

📝 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (PDF)

📝 Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) (PDF)

📝 Ohlásenie odstránenia drobnej stavby (PDF)

📝 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF)

📝 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (PDF)

📝 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (PDF)

📝 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF)

📝 Čestné prehlásenie (PDF)

📝 Splnomocnenie (PDF)

ℹ️Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF)

Dvojjazyčné tlačivá (🇭🇺+🇸🇰) sú na TEJTO STRÁNKE.

Zdieľanie