Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

31.10.2022

Výsledky komunálnych volieb 2022

Zoznam zvolených poslancov – Cestice 2022:

Ladislav Abosi (SZÖVETSÉG – ALIANCIA)
Márk Szanyi (SZÖVETSÉG – ALIANCIA)
Ladislav Viszlay (SZÖVETSÉG – ALIANCIA)
Milan Jusko (NEKA)
Tomáš Pósa (NEKA)
Alexander Szanyi (NEKA)
Loránt Gazsi (SZÖVETSÉG – ALIANCIA)

29.9.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce (Cestice 2022)

zoznam kandidatov-starosta-Cestice

Stiahnuť PDF súbor

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do obecného zastupiteľstva (Cestice 2022)

zoznam kandidatov-OZ-Cestice

Stiahnuť PDF súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

zoznam-kandidati-predseda-ksk

Stiahnuť PDF súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Volebný obvod č. 5 – Košice – okolie

zoznam-kandidatov-poslancov-zastupitelstva-ksk-kosice-okolie

Stiahnuť PDF súbor


13.6.2022

Zverejnenie a vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
a
Zverejnenie emailovej adresy miestnej volebnej komisie

zverejnenie-19072022ok

Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má voliť

oznamenie-o-urceni-volebnych-obvodov-a-poctu-poslancov---zverejnenie-na-web-sidle-obce

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Ďalšie informácie na stránkach Ministerstva vnútra SR

Zdieľanie