INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (obec)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (obec)

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

informacna-povinnost--obec-PDF

Súbor PDF

Vyhlásenie

01 informacna-povinnost---vyhlasenie_obec

Súbor PDF

Príloha k vyhláseniu

02 priloha-k-vyhlaseniu

Súbor PDF