Mandátna zmluva (požiarna prevencia, bezpečnosť práce, zdrav. dohľad) – 02.02.2015

Mandátna zmluva zo dňa 02.02.2015.

(Požiarna prevencia, bezpečnosť práce a zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie.)

PDF dokument

Mandátna zmluva zo dňa 02.02.2015, strana 1 (.pdf súbor)

Mandátna zmluva zo dňa 02.02.2015, strana 2 (.pdf súbor)

 

Zdieľanie