„Napojme sa 2022“ (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

„Napojme sa 2022“ (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Zahájeniu projektu „Napojme sa 2022“ (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

„Napojme sa 2022“ – Podmienky

podmienky_VVS
Stiahnuť PDF súbor

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – PRIPOJENIE NA VEREJNÝ VODOVOD (vzor)
vzor_zavazna_prihlaska-pdf

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie