Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 2. polrok 2021

Plan_ kontrolnej_cinnosti_na_2_polrok_ 2021

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie