ZMLUVA + DOHODA (UniCredit Bank) zo dňa 18.07.2018

ZMLUVA + DOHODA (UniCredit Bank) zo dňa 18.07.2018

ZMLUVA o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 000564B/CORP/2018
a
DOHODA o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 000564A/CORP/2018 (UniCredit Bank)
zo dňa 18.07.2018

Zmluva:

Zmluva-zalozne-pravo-UniCredit-18072018

Súbor PDF (zmluva)

Dohoda:

Dohoda-UniCredit-18072018

Súbor PDF (dohoda)

Zdieľanie