Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Cestice č. 177/18 zo dňa 29.05.2019

Oblasť: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

ZM-177-18

Súbor PDF

Zdieľanie