Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (8.12.2017)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí zo dňa 8.12.2017

Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory záujmového vzdelávanie detí s trvalím pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov v centrách voľného času.

Zmluva-cvc-dec-2017

Súbor PDF

Zdieľanie