Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 1. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 1. polrok 2022

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cestice na 1. polrok 2022

plan-kontrolnej-cinnosti-HK-1-2022-a

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie