Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice

číslo 1/2023
o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Cestice

vzn-skola-8-8-23

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie