Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ILDE)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ILDE)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Názov stavby: Cestice, Komárovce — Zriadenie VN, TS

zmluva-o-buducej-zmluve -ILDE

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie