Dodatok č 6 k zmluve č A/250/03/2008 a Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-03-18bt1 (TOPSET Solutions s.r.o.)

Dodatok č 6 k zmluve č A/250/03/2008 a Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-03-18bt1 (TOPSET Solutions s.r.o.)

Dodatok č. 6 ku zmluve č. A/250/03/2008 o aktualizácii programov a Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-03-18bt1 o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluvy.

dodatky-topset-26062023

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie