Záverečný účet Obce Cestice za rok 2022

Záverečný účet Obce Cestice za rok 2022

Návrh záverečného účtu zverejnený na webovom sídle obce dňa 9.6.2023

cestice---zaverecny-ucet-obce-za-rok-2022-pdf

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie