ZMLUVA + DOHODA (UniCredit Bank) zo dňa 19.11.2018

ZMLUVA + DOHODA (UniCredit Bank) zo dňa 19.11.2018

ZMLUVA o úvere č. 000846/CORP/2018,

ZMLUVA o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 000846B/CORP/2018
a
DOHODA o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 000846A/CORP/2018 (UniCredit Bank)


zo dňa 19.11.2018

zmluva-unicredit

Súbor PDF

Zdieľanie