Zmluva o postúpení práv a povinností (20.6.2017)

Zmluva o postúpení práv a povinností (20.6.2017)

Zmluva o postúpení práv a povinností uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorčích redpisov medzi: FS – Frame s.r.o. a Obec Cestice

postupenie-prav-bytovka

Stiahnuť súbor PDF

Zdieľanie