Africký mor ošípaných (AMO) – Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – okolie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariaďuje právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom chovov ošípaných opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných zo dňa 21.08.2020 v obci Mokrance.

Opatrenia-mor-24082020-2-4e
Súbor PDF

Zdieľanie